lanna rehab logo

Dark red Lanna Rehab flower petal logo.